iSifotografie_VanTienen-2

Wat is het gezondheidshof?

Het Gezondheidshof is de thuisbasis van huisartsenpraktijk Van Tienen. Het Gezondheidshof is een wens die ontstond naarmate we meer zagen hoe ver we af staan van onze gezondheid, onze natuur. De wens was om iets op te zetten waar mensen niet alleen naartoe kunnen gaan als ze bepaalde klachten of ziektes hebben, maar waar ze ook naartoe gaan om zelf actief bezig te gaan om weer gezonder te worden of gezond te blijven. Een plek waar je jouw natuur kunt (her)ontdekken en een verbinding kunt maken tussen de wereld waarin we leven en die natuur.

Gezond zijn of je gezond voelen is een relatief begrip. Wat gezond is voor de een, is niet gezond voor de ander. Elk mens heeft zijn eigen blauwdruk en zijn eigen levenspad. Op dat levenspad mag jij gaan ontdekken wat gezond is voor jou; klachten en ziekte willen je daarin iets vertellen en wij mogen leren daarnaar te luisteren. Samen gaan wij op zoek naar wat dat kan zijn. Gezondheid als een conditie waarin je in balans bent. Lichamelijke processen die elkaar ondersteunen, de geest die in balans is met het lichaam en in balans met de natuur. Natuurlijk zijn er een paar dingen waar je houvast aan kunt hebben; voeding, beweging, ontspanning en zingeving. In het Gezondheidshof willen we hier mogelijkheden voor bieden.

Hof staat voor jouw natuur, jouw tuin. Een tuin (hof) waar je van kunt genieten maar die je eerst dient te onderhouden; wieden, zaaien en dan hopelijk oogsten. Ieder zijn eigen grond, eigen planten en eigen tijd om tot bloei te komen. Een hof waar je zelf geluk kan ervaren, een geluk dat je ook doorgeeft aan jouw omgeving.